Έρευνα

Μάιος 14, 2021

Γνωρίζεται ότι αναρτήθηκε η εγκύκλιος προκήρυξης σπουδαστών/τριών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22.

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ

Για την ειδική εφαρμογή υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης πηγαίνετε στην τοποθεσία

Μάρτιος 24, 2021

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού για Κάλυψη Αναγκών Σπουδαστών/-στριών ΣΣΑΣ έτους 2021, σύμφωνα με τη συνημμένη Προκήρυξη

Μάρτιος 19, 2021

        Κατά την περίοδο 01 έως 05 Μαρτίου 2021, Αξιωματικοί και μαθητές/-τριες της Σχολής έλαβαν μέρος σε αριθμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας - ESDC (European Security and Defense College). Οι ανωτέρω δράσεις διεξήχθησαν στο σύνολό τους, δυνάμει της τρέχουσας υγειονομικής συγκυρίας, μέσω τηλεδιασκέψεων και ήταν οι παρακάτω:
           1.  Από 1 έως 5 Μαρτίου 2021 η Σχολή Ικάρων οργάνωσε το Common Module “Common Security and Defense Policy”, στο οποίο συμμετείχαν οι παρακάτω μαθητές της Σχολής:

        α....

Φεβρουάριος 05, 2021

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Προμήθεια Ειδών Υπόδησης για Κάλυψη Αναγκών Σπουδαστών/-στριών ΣΣΑΣ έτους 2021