Τελετή Απονομής Διακριτικών στους Μαθητές/-τριες της Σχολής

2020, Σεπτέμβριος 25 - 2:45μμ
Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 στον προαύλιο χώρο έμπροσθεν του Διοικητηρίου της Σχολής, παρουσία του Διοικητού αυτής, έλαβε χώρα η τελετή απονομής των διακριτικών των Μαθητών/-τριών που διακρίθηκαν στους κάτωθι τομείς: α. Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση β. Στρατιωτικά Προσόντα