Τελετή Αλλαγής Επωμίων Μαθητών

2020, Σεπτέμβριος 25 - 1:22μμ
Στο πλαίσιο της διατήρησης των παραδόσεων της Σχολής αλλά και της συνεχούς προαγωγής της αριστείας, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 2020 στις εγκαταστάσεις της Σχολής αλλαγή επωμίων όλων των τάξεων των μαθητών καθώς και απονομή διακριτικών στους βαθμοφόρους της Vης και VΙης τάξης. Η απονομή έγινε από τον Διοικητή της Σχολής παρουσία Αξιωματικών και Υπαξιωματικών στελεχών υπηρετούντων στην ΣΣΑΣ.