Τελετή Αλλαγής Επωμίων Μαθητών

2019, Σεπτέμβριος 4 - 2:43μμ

Στο πλαίσιο της διατήρησης των παραδόσεων της Σχολής αλλά και της συνεχούς προαγωγής της αριστείας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις της Σχολής αλλαγή επωμίων όλων των τάξεων των μαθητών καθώς και απονομή διακριτικών στους βαθμοφόρους της Vης και VΙης  τάξης.

Η απονομή έγινε από τον Διοικητή και Υποδιοικητή της Σχολής παρουσία Αξιωματικών και Υπαξιωματικών στελεχών υπηρετούντων στην ΣΣΑΣ.