Τελετή Αλλαγής Διοικήσεως Τάγματος Μαθητών

2020, Σεπτέμβριος 25 - 12:55μμ
Την Πέμπτη 03 Σεπτεμβρίου 2020 στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων παρουσία του Διοικητή της Σχολής , έλαβε χωρά η τελετή αλλαγής της Διοικήσεως του Τάγματος Μαθητών από τον παραδίδοντα Σχη (ΠΖ) Αποστολίδη Αναστάσιο στον παραλαμβάνοντα Ανχη (ΤΘ) Σταμπολίδη Ηλία.