Τελετή αλλαγής Διοικήσεως Τάγματος Μαθητών

2019, Αύγουστος 1 - 12:54μμ

Την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019 στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων παρουσία του Διοικητή της  Σχολής , έλαβε χώρα η τελετή αλλαγής της Διοικήσεως του Τάγματος Μαθητών από τον παραδίδοντα Άνχη (ΠΖ) Μπλάγα Ιωάννη στον παραλαμβάνοντα Άνχη (ΠΖ) Αποστολίδη Αναστάσιο.