Συνοπτικός διαγωνισμός για την καθαριότητα χώρων της ΣΣΑΣ για το έτος 2021

2020, Οκτώβριος 20 - 12:37μμ
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη-Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της ΣΣΑΣ με μέσα και Υλικά του Εργολάβου.