Έρευνα

Σεπτέμβριος 10, 2021

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 θα διεξαχθεί στη ΣΣΑΣ Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Εκμίσθωσης Αυτόματων Πωλητών

Σύμφωνα με τη Συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σεπτέμβριος 02, 2021

Οι Σπουδαστές-τριες που πέτυχαν την εισαγωγή τους στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων για το έτος 2021 σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή (Θεσσαλονίκη, Πλήθωνος Γεμιστού 1-2, τηλ. 2310962177-12) την 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 08:00.

Για οδηγίες δείτε στο συνημμένο αρχείο.

Ιούλιος 26, 2021

Ανακοίνωση των επιτυχόντων υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.

Ιούλιος 22, 2021

Ανακοινώνονται απορριπτέοι και διεκόψαντες του εξεταστικού κέντρου ΣΣΑΣ σύμφωνα με τα πρακτικά των επιτροπών έως 22/07/2021