Έρευνα

Ιούλιος 15, 2019
Ανακοινώνονται διακόψαντες και απορριπτέοι από 25/06/19 έως 15/07/19 

των Προκαταρκτικών Εξετάσεων 2019 που διεξάγονται στο εξεταστικό κέντρο 
της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.

Ιούλιος 12, 2019

Ανακοινώνονται διακόψαντες και απορριπτέοι από 25/06/19 έως 12/07/19 
των Προκαταρκτικών Εξετάσεων 2019 που διεξάγονται στο εξεταστικό κέντρο 
της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.

Ιούλιος 11, 2019

Ανακοινώνονται διακόψαντες και απορριπτέοι από 25/06/19 έως 11/07/19 
των Προκαταρκτικών Εξετάσεων 2019 που διεξάγονται στο εξεταστικό κέντρο 
της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.