Συμμετοχή της Σχολής στην 50η Σύσκεψη του Implementation Group (IG) της «Εuropean Initiative for the Exchange of Young Officers (inspired by Erasmus)»

2021, Ιούλιος 2 - 2:54μμ

Κατά τη χρονική περίοδο από 21 έως 24 Ιουνίου 2021 έλαβε χώρα η 50η Σύσκεψη του Implementation Group (IG) της «Εuropean Initiative for the Exchange of Young Officers (inspired by Erasmus)», στην έδρα της Αεροπορικής Ακαδημίας Ρουμανίας “Henri Coandă” στην πόλη Μπρασόφ της Ρουμανίας με τη συμμετοχή 2 στελεχών της ΣΣΑΣ.

Κατά τις εργασίες της ανωτέρω σύσκεψης τονίστηκε επανειλημμένα η σημασία δημιουργίας κοινής κουλτούρας Ευρωπαϊκής Ασφαλείας και Άμυνας στις στρατιωτικές Ακαδημίες των χωρών μελών, όπως επίσης παρουσιάστηκαν ο απολογισμός τρέχοντος τριμήνου και οι επερχόμενες δράσεις, που θα διοργανωθούν από τις συμμετέχουσες Ακαδημίες στο πρόγραμμα κινητικότητας «Στρατιωτικών Δοκίμων» (Cadets and Υoung Officers).

Από τα συμμετέχοντα στελέχη της ΣΣΑΣ έλαβε χώρα η παρουσίαση της επιστολής πρόσκλησης του Διοικητή της Σχολής προς τους Διοικητές Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Ακαδημιών με παρόμοιο εκπαιδευτικό σύστημα (Παροχή Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης από Πολιτικά Πανεπιστήμια), από τον Αντισυνταγματάρχη (ΥΚ) Ιωάννη Καζάκη, πρόεδρο της 15ης Γραμμής Ανάπτυξης. Σκοπός της επιστολής ήταν η κοινοποίηση της πρωτοβουλίας της ΣΣΑΣ για την δημιουργία Κοινών Ιατρικών Εξαμήνων και η προτροπή για αποστολή εκπροσώπων τους στις συναντήσεις του Implementation Group. Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ικανού αριθμού επιπλέον Στρατιωτικών Σχολών των οποίων οι μαθητές λαμβάνουν ακαδημαϊκή εκπαίδευση από πολιτικά πανεπιστήμια, γεγονός που δύναται να αποτελέσει στέρεη βάση για την τελική υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε από τον Πλωτάρχη (Ο) Ιωάννη Σμαράιδο ΠΝ και τέθηκε προς τελική έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας, η εκπαιδευτική ενότητα ‘‘Προϋπολογισμός και Χρηματοδότηση Αμυντικού Τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης’’ (‘‘Budget and Finance in the EU Defence Sector’’), προκειμένου αυτή να λάβει χώρα ως εγκεκριμένο πλέον Common Module στην έδρα της Σχολής το Μάιο του 2022.