Συμμετοχή σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (ESDC)

2021, Δεκέμβριος 9 - 8:49πμ

 Κατά την περίοδο από 22 Νοεμβρίου έως 03 Δεκεμβρίου 2021, μαθητές και μαθήτριες της Σχολής έλαβαν μέρος σε δύο εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας - ESDC (European Security and Defence College). Οι ανωτέρω δράσεις διεξήχθησαν στη Theresan Military Academy της Αυστρίας και ήταν οι ακόλουθες:

 

1.         Από 22 έως 26 Νοεμβρίου 2021 έλαβε χώρα η Κοινή Εκπαιδευτική Δραστηριότητα «Common Security and Defence Policy», στην οποία συμμετείχαν επιτυχώς οι κάτωθι μαθήτριες της Σχολής:

•           MIV(O) Κουρέτα Παναγιώτα-Ιωάννα

•           ΜΙV(NOM) Παπαστογιαννίδου Αναστασία

καθώς και μαθητές άλλων Στρατιωτικών Σχολών από Αυστρία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Λιθουανία, Ιταλοί φοιτητές, καθώς και δύο σπουδαστές της Σχολής Ικάρων και δύο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας και την ιστορία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφαλείας από τα πρώτα στάδια δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητήθηκαν, επίσης, θέματα όπως η ισότητα των δύο φύλων στον στρατό, τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατά πόσο αυτά προασπίζονται στην ΕΕ, η έννοια ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Στρατού και οι σχέσεις της ΕΕ με τρίτα κράτη. Κατά τις εργασίες της ανωτέρω εκπαιδευτικής δράσης έλαβαν χώρα παρουσιάσεις από τις μαθήτριες της Σχολής μας ενώπιον του συνόλου των συμμετεχόντων. Οι υπόψη παρουσιάσεις αφορούσαν αφενός μεν την ισότητα των δύο φύλων στις ΕΔ και αφετέρου δε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα  της δημιουργίας κοινού Ευρωπαϊκού στρατού, οι οποίες αξιολογήθηκαν τόσο από το εκπαιδευτικό αλλά και το εκπαιδευόμενο προσωπικό ως ιδιαίτερα εύστοχες ως προς το περιεχόμενό τους.

Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου διεξήχθη γραπτή εξέταση επί της διδαχθείσας ύλη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, όπου οι μαθήτριες της Σχολής εξετάστηκαν επιτυχώς, προκειμένου να πιστοποιηθεί η συμμετοχή τους στην Κοινή Εκπαιδευτική Δραστηριότητα, η επαρκής γνώση επί του αντικειμένου και η απόδοση των 2 πιστωτικών μονάδων ECTS. Στο σύνολο των συμμετεχόντων επιδόθηκε πιστοποιητικό συμμετοχής υπογεγραμμένο από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, κ. Ζοσέπ Μπορέλ.

2.         Από 29 Νοεμβρίου έως 03 Δεκεμβρίου 2021 έλαβε χώρα η Κοινή Εκπαιδευτική Δραστηριότητα «Basics of Crisis Management Operations», στην οποία συμμετείχαν επιτυχώς οι κάτωθι μαθητές της Σχολής:

•           MIV(O) Μαρουσόπουλος Κωνσταντίνος

•           ΜIV(I) Λιάτσος Αλέξανδρος

καθώς και Ιταλοί και Πολωνοί φοιτητές αλλά και μαθητές άλλων Στρατιωτικών Σχολών από την Ιταλία, την Ολλανδία, την Τσεχία, την  Πολωνία  και τη Ρουμανία.

Κατά τη διάρκεια της Εκπαιδευτικής δράσης έλαβαν χώρα διαλέξεις από Αυστριακούς Αξιωματικούς, όπως και πρακτική εξάσκηση μέσω ομάδων εργασίας. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων, το δίκαιο των ένοπλων συρράξεων σε περιόδους κρίσης, τις νομικές προκλήσεις που προκύπτουν σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, ενώ έγιναν και παρουσιάσεις εργασιών από τους συμμετέχοντες σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση της Βόρειας και Νότιας Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και μια εκ των μαθητών της Σχολής μας, η οποία κέντρισε την προσοχή του κοινού καθόσον αφορούσε το ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα της μεταναστευτικής κρίσης στην Νότια Ευρώπη.

Την Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου διεξήχθη γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης στην διδαχθείσα ύλη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, όπου οι μαθητές της Σχολής εξετάστηκαν επιτυχώς, προκειμένου να πιστοποιηθεί η συμμετοχή τους στην Κοινή Εκπαιδευτική Δραστηριότητα, η επαρκής γνώση επί του αντικειμένου και η απόδοση των 2 πιστωτικών μονάδων ECTS.