Συμμετοχή Αντιπροσωπείας Σχολής στο Σεμινάριο Διοικητών Στρατιωτικών Ακαδημιών Χωρών της Ε.Ε.

2021, Ιούνιος 3 - 2:44μμ

Κατά την χρονικό διάστημα από 27 έως 28 Μαΐου 2021 ο Δκτης της Σχολής Υπτγος Δημήτριος Μπολομύτης συνοδευόμενος από τον Δντη Σπουδών Σχη (ΥΚ) Χρόνη Ευστάθιο συμμετείχαν στο Σεμινάριο των Διοικητών των Στρατιωτικών Ακαδημιών της Ε.Ε. το οποίο οργανώθηκε και διεξήχθη στην Λισαβόνα, έδρα της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Πορτογαλίας, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας.

Σκοπός του Σεμιναρίου ήταν η βελτίωση/προώθηση των διεθνών συνεργασιών, μεταξύ των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και η ενημέρωση των Διοικητών τους επί των τρεχουσών αλλά και μελλοντικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες τελούνται υπό την αιγίδα του Κολλεγίου.

Επιπλέον, η εκδήλωση περιελάμβανε παρουσιάσεις, συζητήσεις και παροχή ενημερώσεων σχετικά με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Ανταλλαγή Νέων Αξιωματικών (Στρατιωτικό Erasmus). Επιπλέον, παρουσιάστηκε η δομή και η αποστολή του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC).

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μια ευρεία ανταλλαγή απόψεων σχετικών με ζητήματα που αφορούν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ιδρυμάτων τους, την ανταλλαγή εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών μέσω της κινητικότητας του προσωπικού και των μαθητών, καθώς και τον τρόπο συντονισμού και λειτουργίας τους σε επίπεδο ΕΕ, στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας του Στρατιωτικού Erasmus.