Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

2019, Αύγουστος 30 - 3:26μμ

Βίντεο της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων