Στρατιωτική Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2019

Τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019, η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων έλαβε μέρος στη στρατιωτική παρέλαση της πόλης της Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή της Πολεμικής της Σημαίας, της Διοίκησης και του Επιτελείου καθώς και Διλοχίας Μαθητών/-τριών.