Σεμινάριο: « Βιοασφάλεια και Βιοτρομοκρατία»

2020, Ιανουάριος 27 - 12:13μμ

Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων διοργανώνει, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Άμυνας και Ασφάλειας [European Security and Defence College (ESDC)], εκπαιδευτική δραστηριότητα σεμιναριακού τύπου  με θέμα: «Βιοασφάλεια και Βιοτρομοκρατία». Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής από 24 έως 28 Φεβρουαρίου 2020 και αποτελεί μέρος του ακαδημαϊκού προγράμματος του ESDC ως «common module».

 

            Η εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα ανταλλαγής σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών (Military Erasmus)  του ESDC και θα την παρακολουθήσουν εκτός από μαθητές της Σχολής και 21 σπουδαστές από Στρατιωτικές Ακαδημίες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),  καθώς και φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ).

 

            Η πρωτοβουλία αυτή της ΣΣΑΣ είναι η πρώτη που διοργανώνεται από Στρατιωτική Υγειονομική Ακαδημία στην ΕΕ και εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό για την δημιουργία κοινού εκπαιδευτικού εξαμήνου με αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Στρατιωτικές Σχολές.