ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΣΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΤΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ. Ν3648/2008 (ΕΛΛΗΝΕΣ-ΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)

2021, Οκτώβριος 6 - 10:33πμ

Οι μαθητές-τριες που πέτυχαν την εισαγωγή τους στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων για το έτος 2021 σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή (Θεσσαλονίκη, Πλήθωνος Γεμιστού 1-2, Τηλ 2310962177/12) την  Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 08:00 σύμφωνα με την ΕΔΥΕΘΑ 50/21/ΓΕΕΘΑ (ΑΔΑ: ΩΙ4Τ6-ΠΛΞ).

Κατά την ημέρα της κατάταξης τους οφείλουν να προσκομίσουν τα Δικαιολογητικά που καθορίζονται στα παραρτήματα Ε’ και ΣΤ’ της ΕΔΥΕΘΑ 19/21/ΓΕΕΘΑ “Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ”.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι οι προς κατάταξη επιτυχόντες να έχουν υποβληθεί και να προσκομίσουν ΑΡΝΗΤΙΚΟ PCR COVID-19 Test το οποίο θα έχει πραγματοποιηθεί τις τελευταίες 48-72 ώρες πριν την ημέρα παρουσίασής τους στη Σχολή (ισχύει και για τους πλήρως εμβολιασμένους) καθώς και προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης (για όσους έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει).

Ο Διοικητής και το προσωπικό της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων εύχονται στους επιτυχόντες-ούσες  και στις οικογένειές τους θερμά συγχαρητήρια.

Υπεύθυνος: Ανχης (ΠΖ) Στάμος Χρήστος