Πρόσκληση Επιτυχόντα Έλληνα Εξωτερικού

2018, Οκτώβριος 3 - 1:50μμ

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά καλείται
για κατάταξη στο 1ο έτος του Ιατρικού της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) ο
Παπαδόπουλος Βασίλειος του Ελευθερίου, οι οποίος επέτυχε την εισαγωγή τους ως υποψήφιος της
κατηγορίας Ελλήνων Εξωτερικού στη Σχολή, το έτος 2018.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 7ygh6-ith9.pdf99.19 KB