Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Εκμίσθωσης Κλειστού Γυμναστηρίου ΣΣΑΣ

2020, Φεβρουάριος 12 - 8:37πμ

Ανακοινώνουμε ότι η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων  διενεργεί Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την εκμίσθωση του κλειστού γυμναστηρίου της Σχολής, εντός του Στρατοπέδου «Φωκά» στη Θεσσαλονίκη.  

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο κείμενο της διακήρυξης.