Ορκωμοσία Οδοντιατρικού και Οικονομικού Τμήματος ΑΠΘ

2018, Ιούλιος 23 - 9:57πμ

Την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 και την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ, έλαβαν χώρα οι τελετές ορκωμοσίας οδοντιατρικού και οικονομικού ΑΠΘ αντίστοιχα, κατά τις οποίες ορκίστηκαν οι μαθητές Vης Τάξεως οδοντιατρικού Μπάτσικα Βασιλική, Παπαδημητρίου Ιωάννης, Σούλης Βασίλειος και ο μαθητής IVης Τάξης οικονομικού Παπασημακόπουλος Αλέξανδρος.

Η μαθήτρια Vης Τάξης οδοντιατρικού Μπάτσικα Βασιλική εκφώνησε τον όρκο ως αριστεύσασα, επιτυγχάνοντας την μεγαλύτερη βαθμολογία πτυχίου μεταξύ των ορκισθέντων.

Στις τελετές παρέστη ο Διοικητής της Σχολής, ο Διευθυντής Σπουδών και αντιπροσωπεία Αξιωματικών της Διεύθυνσης Σπουδών της Σχολής.