Ορκωμοσία Κτηνιατρικού,Νομικής ΑΠΘ και Συνάντηση Ιεραρχίας με τον Πρύτανη του ΑΠΘ

2018, Μάρτιος 28 - 8:43πμ

Την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 και τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ, παρουσία του Διοικητού Σχολής, έλαβαν χώρα οι τελετές ορκωμοσίας κτηνιατρικού και νομικής ΑΠΘ αντίστοιχα, κατά τις οποίες ορκίστηκαν οι μαθητές κτηνιατρικού Κοντογεωργίου Λεωνίδας, Πετρίδου Τριανταφυλλιά, Νικολόπουλος Θεόδωρος και οι μαθητές νομικού Καραδήμου Αναστασία, Κεσεσίδης Νικόλαος, Μπίκας Κωνσταντίνος, Γιοβανούδη Αναστασία, Τσιλιχρήστου Αρετή. Επίσης την Δευτέρα 26 Μαρ 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διοικητού, του Υποδιοικητού της Σχολής και του Διευθυντή Σπουδών με τον Πρύτανη του ΑΠΘ Καθηγητή κο Περικλή Μήτκα και τους Αναπληρωτές Πρυτάνεις, Ανθρωπίνων Πόρων, Καθηγήτρια Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγήτρια Δέσποινα Κλαβανίδου, Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων, Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου και Οικονομικών, Αν. Καθηγητή Νικόλαο Βαρσακέλη.

Εκπρόσωπος Τύπου ΣΣΑΣ, Αλχίας (ΤΧ) Ελευθερία Δελήμπαλτα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 – 962001.