Ορκωμοσία Ελληνοκύπριου Ανθυπολοχαγού Νομικού

2018, Σεπτέμβριος 18 - 8:23πμ

Την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018, έλαβε χώρα η τελετή ορκωμοσίας του Ελληνοκύπριου Ανθλγού (ΝΟΜ) Βουλκούδη Αντωνίου, παρουσία του Διοικητή της Σχολής, του Γενικού Πρόξενου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη κ. Σπύρου Μιλτιάδη, Αξιωματικών της Σχολής και των οικείων του ορκιζόμενου.