Ολοκλήρωση Βασικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Ιης Τάξης

2018, Οκτώβριος 2 - 10:19πμ

Κατά το χρονικό διάστημα από 04 έως 28 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε το πρώτο στάδιο της Βασικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης των Μαθητών Ιης Τάξης.

Οι Μαθητές και οι Μαθήτριες Ιης Τάξης εκπαιδεύτηκαν σε αντικείμενα:

 • Σχολείο Αόπλου Στρατιώτη
 • Σχολείο Ενόπλου Στρατιώτη
 • Ασκήσεις Ακριβείας
 • Ατομική Τακτική
 • Προσανατολισμός – Τήρηση Κατευθύνσεως
 • Α’ Βοήθειες
 • Σωματική Αγωγή
 • Σχολείο Ομάδος - Διμοιρίας
 • Θεωρία Τυφεκίου G3A3-A4
 • Βολές Τυφεκίου G3A3-A4
 • Πορεία 8 χλμ.
 • Πυρ και Κίνηση 2 Ανδρών - Ομάδος
 • Καθήκοντα Οργάνων Υπηρεσίας Στρατοπέδου

Η Βασική Εκπαίδευση ολοκληρώνεται την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 με την ορκωμοσία των Μαθητών – Μαθητριών Ιης Τάξης.