Κατάταξη Πρωτοετών Μαθητών-Μαθητριών 2016

2016, Σεπτέμβριος 9 - 8:52πμ

Την Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η κατάταξη των πρωτοετών μαθητών της ΣΣΑΣ για το Εκπαιδευτικό έτος 2016-17.

Ο Δκτής της Σχολής υποδέχθηκε και ενημέρωσε τους γονείς των μαθητών στην αίθουσα διασκεδάσεως.