Έρευνα

Ιούνιος 27, 2018

Ανακοινώνονται αποτελέσματα ακατάλληλων και διακοψάντων υποψηφίων από τα πρακτικά των επιτροπών των προκαταρκτικών εξετάσεων 2018.

1. Κατάσταση των διακοψάντων υποψηφίων στις πρακτικές εξετάσεις έως 17/7/2018 στο συνημμένο που ακολουθεί με τίτλο: 1-diakopsantes_17-7.

2. Κατάσταση των απορριπτέων υποψηφίων στις Ψυχομετρικές Δοκιμασίες (Γραπτά-Συνέντευξη) έως 12/7/2018 στο συνημμένο που ακολουθεί με τίτλο: 2-psyxometrika_aporripteoi_12-7.

3. Κατάσταση των απορριπτέων υποψηφίων στις Ιατρικές Εξετάσεις έως 16/7/2018 στο συνημμένο που ακολουθεί με τίτλο: 3-...

Ιούνιος 15, 2018

Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ανακοινώνεται η κατάσταση των απορριπτέων υποψηφίων λόγω δικαιολογητικών, όπως στο συνημμένο.

Ιούνιος 15, 2018

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΕΚΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΣΣΑΣ

1. Στον συνημμένο πίνακα αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά έγιναν Δεκτά στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).

2. Στην προτελευταία στήλη της κατάστασης αναγράφεται η ομάδα βάσει της οποίας προσκαλούνται οι υποψήφιοι και στην τελευταία η ημερομηνία παρουσιάσεως τους.

3. Το κεφαλαίο γράμμα της αλφαβήτου που βρίσκεται στη στήλη μετά το μητρώνυμο χαρακτηρίζει την Ειδική Κατηγορία στην οποία ανήκει ο υποψήφιος. Υποψήφιοι που ανήκουν σε Ειδικές Κατηγορίες και δεν...

Μάιος 24, 2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ανακοινώνεται η κατάσταση των υποψηφίων με εξεταστικό κέντρο τη ΣΣΑΣ, που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά στις υποβληθείσες Αιτήσεις για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019.

Τα ελλιπή δικαιολογητικά θα πρέπει να συμπληρωθούν και με μέριμνα του υποψηφίου, να αποσταλούν στη Σχολή έως 05 Ιουνίου 2018. (Θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημόσιας ή ιδιωτικής).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310-962177, 2310-962191, 2310-962112...