Κατανομή Μαθητών/τριών ΣΣΑΣ στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων

2020, Μάιος 22 - 5:13μμ

Διεξήχθη σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 και ώρα 07:30 η διαδικασία κατανομής των τελειόφοιτων μαθητών Κτηνιατρικού, Οδοντιατρικού,  Φαρμακευτικού, Ψυχολογικού και Οικονομικού, καθώς και των 5ετών μαθητών Ιατρικού, στους τρεις Κλάδους των ΕΔ, σύμφωνα με τα καθορισθέντα στα θεσμικά κείμενα.

            Η επιτροπή διεξαγωγής της κατανομής αποτελούνταν από τους:

 

  1. Υποστράτηγο Γεώργιο Ματζουράνη, Δκτη της ΣΣΑΣ, ως Πρόεδρο,
  2. Αρχικτηνίατρο Ευστράτιο Χρόνη, Δντη Σπουδών της ΣΣΑΣ,
  3. Επίλαρχο Αλέξανδρο Ατλάση, του NRDC-GR, ως εκπρόσωπο του ΣΞ
  4. Πλωτάρχη Ιωάννη Πλεξίδα, της ΝΔΒΕ, εκπρόσωπο του ΠΝ και
  5. Επισμηναγό (ΥΚ) Δημήτριο Παπαδόπουλο, της 350 ΠΚΒ, ως εκπρόσωπο της ΠΑ, ως μέλη και
  6. Υπολοχαγό (ΥΨ) Δήμητρα Χριστοφορίδου, της ΣΣΑΣ, ως Γραμματέα.

 

 

Τα αποτελέσματα της κατανομής έχουν ως ακολούθως:

 

Α/Α

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΣΞ

ΠΝ

ΠΑ

ΕΛΑΣ

ΣΥΝ

1

ΙΑΤΡΙΚΟ

14

3

8

-

25

2

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

1

0

0

-

1

3

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

2

1

1

-

4

4

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

2

0

1

-

3

5

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

6

0

0

-

6

6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

10

3

0

-

13

ΣΥΝΟΛΟ

35

7

10

-

52