Χορήγηση Θερινής Άδειας στους Μαθητές και στις Μαθήτριες της Σχολής

2020, Αύγουστος 2 - 9:14πμ

Το Σάββατο 01 Αυγούστου 2020 χορηγήθηκε θερινή άδεια στους μαθητές και στις μαθήτριες της Σχολής, με την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020.