Χειμερινή διαβίωση – εκπαίδευση ΣΣΑΣ στην Ρεντίνα

2019, Μάρτιος 12 - 3:37μμ

Κατά το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 07 έως Σάββατο 09 Μαρ 19 η Σχολή πραγματοποίησε χειμερινή διαβίωση – εκπαίδευση των Μαθητών Ιης έως και ΙVης τάξης στην Ρεντίνα Θεσσαλονίκης.

Οι Μαθητές της Σχολής εκπαιδεύτηκαν στα αντικείμενα:

α.         Βολή τυφεκίου G3A3 (200 μ.)

β.         Πορεία 8 χλμ.

γ.         Αναρρίχηση – Καταρρίχηση πύργου

δ.         Στίβος τοπογραφίας

Τελική επιθυμητή κατάσταση ήταν η εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού σε συνθήκες χειμερινής διαβίωσης και η ενδυνάμωση των σωματικών και ψυχικών ικανοτήτων τους, στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιδιότητα του στρατιωτικού και του μέλλοντα Αξκού ηγήτορα, στόχος ο οποίος επιτεύχθηκε στο ακέραιο.