Χειμερινή διαβίωση - εκπαίδευση ΣΣΑΣ Περτούλι 2018

2018, Μάρτιος 5 - 12:32μμ

Κατά το χρονικό διάστημα από Τρίτη 20 Φεβρουαρίου έως και Πέμπτη 01 Μαρτίου 2018 η Σχολή πραγματοποίησε χειμερινή διαβίωση – εκπαίδευση των Μαθητών Ιης έως και ΙVης τάξης στο Περτούλι Τρικάλων, σε δύο φάσεις:

 α.         20 – 23 Φεβρουαρίου, Μαθητές (ΝΟΜ), (Ο), (Ψ)

β.         26 Φεβρουαρίου – 01 Μαρτίου, Μαθητές (Ι), (ΟΔ), (Φ), (ΚΤ),

 με τη συμμετοχή 25 Αξκών, 7 Υπξκών, 267 Μαθητών, 23 Οπλιτών και Πολιτικού Προσωπικού. 

 Οι Μαθητές της Σχολής εκπαιδεύτηκαν στα αντικείμενα:

 α.         Διαβίωση σε χιονοσκεπές περιβάλλον

β.         Πορεία 12 χλμ.

γ.         Βολή τυφεκίου G3A3 (50 μ.)

δ.         Βολή πιστολίου 0,45’’ (25 μ.)

ε.         Στρατιωτικό σκι.

στ.       Επιβίωση σε χιονοσκεπείς περιοχές (συλλογή νερού – αφή φωτιάς)

ζ.         Παγίδες

η.         Τακτική κίνηση και άμεση αντίδραση περιπόλου

θ.         Κατασκευή καταλυμάτων με φυσικά μέσα (γιατάκι – ιγκλού – ινδιάνα – χιονότρυπα)

 Τελική επιθυμητή κατάσταση ήταν η εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού σε συνθήκες χειμερινής διαβίωσης και η ενδυνάμωση των σωματικών και ψυχικών ικανοτήτων τους, στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιδιότητα του στρατιωτικού και του μέλλοντα Αξκού ηγήτορα, στόχος ο οποίος επιτεύχθηκε στο ακέραιο.

 Παράλληλα η Σχολή, στο πνεύμα εξωστρέφειας πραγματοποίησε διανομή 170 μερίδων φαγητού, 150 μερίδων άρτου και 120 κιλών φρούτων στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων, οι οποίες προορίζονταν για άπορες οικογένειες της περιοχής.