Εθελοντική Αιμοδοσία Μαθητών και Προσωπικού

2021, Ιούνιος 29 - 1:07μμ

Στις 28 Ιουνίου 2021, διεξήχθη εθελοντική αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις της Σχολής από κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Κέντρου Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Στην αιμοδοσία συμμετείχανε εθελοντές μαθητές, μαθήτριες και λοιπό προσωπικό της Σχολής.