Εθελοντική Αιμοδοσία 2020

2020, Σεπτέμβριος 25 - 1:59μμ
Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020, διεξήχθη εθελοντική αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις της Σχολής με τη συμμετοχή μαθητών/ -τριών καθώς και του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού αυτής σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, προβάλλοντας την κοινωνική προσφορά και αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα της δράσης αυτής.