Επίσκεψη Υγειονομικών Αξιωματικών ΝΑΤΟ στη ΣΣΑΣ

2020, Φεβρουάριος 7 - 1:09μμ

Την 06 Φεβ 20, στα πλαίσια υλοποίησης του σεμιναρίου Στρατιωτικής Ιατρικής «ΜΑΧΑΩΝ» που διεξάγεται στην έδρα του Στρατηγείου NRDC-GR, επισκέφθηκαν τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων διακεκριμένοι ομιλητές από τα Στρατηγεία Δομής Διοίκησης (NCS) και Δομής Δυνάμεων του ΝΑΤΟ (NFS) καθώς και από τις Διασυνδεδεμένες Δυνάμεις με το Στρατηγείο (Affiliated Forces). Σκοπός της επίσκεψης των υγειονομικών αξιωματικών των συμμαχικών χωρών αποτελεί η ενημέρωση για την αποστολή και το έργο της Σχολής και η επίσκεψη των χώρων όπου διαβιούν και εκπαιδεύονται οι Μαθητές/-τριες.