Επίσκεψη Μαθητών/-τριών 2ας Τάξεως στο Οχυρό Ρουπέλ

2020, Ιούλιος 20 - 3:27μμ

Την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020, η ΙΙα Τάξη πραγματοποίησε επίσκεψη στο Οχυρό Ρούπελ, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Σχολής.

 

Έγινε ενημέρωση των Μαθητών/-τριών και κατάθεση στεφάνου στο οχυρό από τον Διοικητή Τάγματος Μαθητών/-τριών.