Επίσκεψη Μαθητών/-τριών 1ης Τάξεως στον Αρχαιολογικό Χώρο της Βεργίνας

2020, Ιούλιος 22 - 1:39μμ

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020, η Iη Τάξη πραγματοποίησε επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των βασιλικών τάφων της Βεργίνας, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Σχολής.