Επίσκεψη Μαθητών ΣΣΑΣ στο Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης

2018, Φεβρουάριος 15 - 2:05μμ

Την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 ο Υποδιοικητής της Σχολής και 12 Μαθητές IVης του Νομικού Σώματος συμμετείχαν στο ακροατήριο της δικασίμου της 15ης Φεβρουαρίου 2018 στο Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης.

 Οι Μαθητές αφού ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο του Στρατοδικείου, Στρ. Δικαστή Α’ κ. Θεόδωρο Παπακώστα, για την αποστολή και την λειτουργία του Στρατοδικείου, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ως ακροατές ολόκληρη τη δικονομική διαδικασία της ημέρας.