Επίσκεψη Μαθητών ΙΙΙης Τάξης στην 71 Α/Μ ΤΑΞ

2018, Απρίλιος 4 - 9:56πμ

Την Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η ΙΙΙη Τάξη της Σχολής πραγματοποίησε επίσκεψη στην 71 Α/Μ ΤΑΞ. Οι Δόκιμοι ξεναγήθηκαν στους χώρους της Ταξιαρχίας και παρακολούθησαν ενημέρωση αναφορικά με την αποστολή της.

 

Εκπρόσωπος Τύπου ΣΣΑΣ, Αλχίας (ΤΧ) Ελευθερία Δελήμπαλτα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 – 962001.