Επίσκεψη Μαθητών ΙΙΙης Τάξεως στις 32 ΤΑΞΠΝ ΚΑΙ 1η ΤΑΞΑΣ

2018, Απρίλιος 16 - 1:25μμ

Την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η ΙΙΙη Τάξη της Σχολής πραγματοποίησε επίσκεψη στην 32 Ταξιαρχία Πεζοναυτών και την 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού. Οι Μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους των Σχηματισμών και παρακολούθησαν ενημερώσεις σχετικές με την αποστολή, τη λειτουργία και τα διατιθέμενα μέσα τους.