Επίσκεψη Μαθητών ΙΙας Τάξεως στο Οχυρό Νυμφαίας και στην ΠΕ/29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ

2018, Μάιος 8 - 7:29πμ

Την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η ΙΙα Τάξη της Σχολής πραγματοποίησε επίσκεψη στο Οχυρό Νυμφαίας και στην Περιοχή Ευθύνης της 29 Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού.

Έγινε ξενάγηση και ενημέρωση των Μαθητών για την μάχη του Οχυρού, καθώς και κατάθεση στεφάνου από τον Αρχηγό ΙΙας Τάξης στο μνημείο πεσόντων.