Επίσκεψη Μαθητών ΙΙας Τάξεως στο Ε.Φ. Μολυβδοσκεπάστου

2018, Απρίλιος 25 - 8:28πμ

Το Σάββατο 21 Απριλίου 2018, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η ΙΙα Τάξη της Σχολής πραγματοποίησε επίσεκψη στο Ε.Φ. Μολυβδοσκεπάστου.

Έγινε ενημέρωση των Μαθητών και κατάθεση στεφάνου από τον Αρχηγό ΙΙας Τάξης στο μνημείο πεσόντων.