Επισκεψη ΓΕΣ/ΔΥΓ και ΓΕΣ/ΔΟΙ στη ΣΣΑΣ

2018, Ιούλιος 19 - 12:19μμ

Την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 η Σχολή είχε την τιμή να υποδεχθεί τον Δντή ΓΕΣ/ΔΥΓ Υπτγο Κοτιλέα Παναγιώτη και τον Δντή ΓΕΣ/ΔΟΙ Υπτγο Αζναουρίδη Ιωάννη.

Οι Δντές ΓΕΣ/ΔΥΓ-ΔΟΙ πραγματοποίησαν εφ’ όλης της ύλης παρουσιάσεις στους Μαθητές της ΣΣΑΣ επί των συνθηκών, απαιτήσεων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα εν λόγω Σώματα, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων.

Στην ομιλία παρέστη ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής της Σχολής, ο Διευθυντής Σπουδών και ο Διοικητής Τάγματος.