Επίσκεψη Αξιωματικών Βασιλικών Ιορδανικών Ενόπλων Δυνάμεων

2018, Νοέμβριος 5 - 7:55πμ

 Το διάστημα από 01 έως 02 Νοεμβρίου 2018 η Σχολή είχε την τιμή να υποδεχθεί τον Ταξχο Ιατρό Adnan Abd-Elkader Mohammed ABU-QAMAR και τον Σχη Iqbal Khaled Ali BAW'NEH, Αξιωματικούς των Ιορδανικών Βασιλικών Ενόπλων Δυνάμεων.

              

               Τους Αξκούς Ιορδανούς υποδέχτηκε ο Διοικητής της Σχολής, με Αξιωματικούς Επιτελείς.

 

            Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική παρουσίαση της Σχολής, καθώς και αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με την πρόοδο της Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης των Ιορδανών υπότροφων της Σχολής. Ακολούθησε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της Σχολής και συνάντηση των Ιορδανών Αξιωματικών με τους Ιορδανούς Δοκίμους