Επιλογή Σπουδαστών/τριών στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21

2020, Μάιος 8 - 9:11πμ

Γνωρίζεται ότι αναρτήθηκε η εγκύκλιος προκήρυξης σπουδαστών/τριών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21.

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ.  

Για την ειδική εφαρμογή υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης πηγαίνετε στην τοποθεσία