Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Εκμίσθωσης Κλειστού Γυμναστηρίου ΣΣΑΣ

2020, Ιούλιος 8 - 7:57πμ

Ανακοινώνουμε ότι η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων διενεργεί Επαναληπτικό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές την 29/07/20, για την εκμίσθωση του κλειστού γυμναστηρίου της Σχολής, εντός του Στρατοπέδου «Φωκά» στη Θεσσαλονίκη.