Έναρξη Προκαταρκτικών Εξετάσεων Υποψηφίων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ 2020

2020, Ιούλιος 7 - 10:23πμ

Στις 29 Ιουνίου ξεκίνησαν οι προκαταρκτικές εξετάσεις υποψηφίων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ 2020 στο εξεταστικό κέντρο της ΣΣΑΣ με τις ψυχομετρικές δοκιμασίες να εκτελούνται εντός των χώρων της Σχολής.