Εκπροσώπηση της Σχολής στο European Military Academies Commandants' Seminar (EMACS 2018)

2018, Νοέμβριος 1 - 9:01πμ

Το διάστημα 24 έως 26 Οκτωβρίου 2018, διεξήχθη στη THERESIAN MILITARY ACADEMY της Αυστρίας το European Military Academies Commandants' Seminar (EMACS 2018), με συμμετοχή των περισσοτέρων Στρατιωτικών Ακαδημιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Σχολή συμμετείχε με αντιπροσωπία Αξκων της Δνσης Σπουδών.

Τα θέματα που απασχόλησαν ήταν το MILITARY ERASMUS και η πιθανότητα δημιουργίας κοινού εκπαιδευτικού εξαμήνου για τους δοκίμους των Στρατιωτικών Ακαδημιών της Ευρώπης.

Τα συμπεράσματα και οι αποφάσεις του Σεμιναρίου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του European Imitative for the exchange of Military Young Officers (http://www.emilyo.eu/)