Εκπαιδευτικό Ταξίδι της IVης (ΥΓ) Τάξης στην Περιοχή Ευθύνης του Δ΄ Σώματος Στρατού

2019, Ιούλιος 30 - 7:58πμ

Η IVη (ΥΓ) Τάξη της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων πραγματοποίησε εκπαιδευτικό ταξίδι στην περιοχή ευθύνης του Δ’ Σώματος Στρατού από 24 έως 26 Ιουλίου 2019.

Τους Μαθητές συνόδευαν ο Υποδιοικητής της Σχολής Σχη (ΝΟΜ) Καραγιαννίδης Ιωακείμ και Αξιωματικός Επιτελής.

            Κατά την διάρκεια του ταξιδιού η Σχολή επισκέφθηκε το Δ΄ΣΣ, την XII Μ/Κ ΜΠ, την XVI Μ/Κ ΜΠ, το ΕΦ 30 «Ορμενίου», το ΕΦ 1 «Καστανεών»,                 το ΕΦ 5, το ΕΦ «ΚΗΠΩΝ», το Δημοτικό Κέντρο Φερών και το ΚΕΞ, όπου και ξεναγήθηκαν στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ενημερώθηκαν για την αποστολή, το έργο και τις δραστηριότητές τους.