Εκπαιδευτικό Ταξίδι της IVης Τάξης στην Περιοχή Ευθύνης του Δ΄ Σώματος Στρατού

2021, Ιούλιος 23 - 2:16μμ

Το ετήσιο εκπαιδευτικό ταξίδι πραγματοποίησε η IV τάξη της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, στην περιοχή ευθύνης του Δ’ΣΣ, από 19 έως 21 Ιουλίου 2021.

Τους Μαθητές/-τριες συνόδευαν ο Διοικητής της Σχολής, Υποστράτηγος Δημήτριος Μπολομύτης, ο Δντης Σπουδών και Αξιωματικοί του Τάγματος Μαθητών.

ΟΙ Μαθητές/-τριες επισκέφθηκαν τα Στρατηγεία του Δ΄ΣΣ, της XII και XVI Μ/Κ ΜΠ, στα οποία ενημερώθηκαν από τις Διοικήσεις για το έργο και την αποστολή των Σχηματισμών και των Μονάδων τους.

Το υπόψη εκπαιδευτικό ταξίδι αποτέλεσε για τους Μαθητές/-τριες μια πρώτη γνωριμία με την περιοχή της Θράκης στην οποία για κάποιους από αυτούς/-τές θα αποτελέσει τον χώρο στον οποίο θα ξεκινήσουν την Στρατιωτική τους καριέρα ως Αξκοί των ΕΔ.

Κατά την περιοδεία τους στα ΕΦ, οι Μαθητές/-τριες αφού ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις, ενημερωθήκαν για την αποστολή τους και έγιναν κοινωνοί της σημαντικής αποστολής που εκτελούν στο πλαίσιο της αποτρεπτικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για την άμυνα και την ασφάλεια της πατρίδα μας.

Το εκπαιδευτικό ταξίδι της IV τάξης της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων ως μέρος της εκπαίδευσης των Μαθητών/-τριών συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση του ηθικού και της υπερηφάνειας τους ως αποτέλεσμα της ενημέρωσης και γνώσης της υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας των ΕΔ.

Το εκπαιδευτικό ταξίδι στη ΠΕ / Δ’ΣΣ πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19.