Εκπαιδευτικό Ταξίδι της IVης (ΝΟΜ, Ο, Ψ) Τάξης στην Περιοχή Ευθύνης του Δ΄ Σώματος Στρατού

2019, Ιούλιος 17 - 1:22μμ

Η Σχολή κατά το εκπαιδευτικό ταξίδι της IVης (ΝΟΜ, Ο, Ψ) Τάξης στην περιοχή ευθύνης του Δ΄ΣΣ, την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 επισκέφθηκε το                   ΕΦ «Κήπων», το Δημοτικό Τουριστικό Κέντρο Φερών και το ΚΕΞ. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις όπου και ενημερώθηκαν για την αποστολή, το έργο και τις δραστηριότητες.

Τους Μαθητές συνόδευαν ο Διοικητής Σχολής Υπτγος Γεώργιος Ματζουράνης και συνοδοί Αξιωματικοί.