Εκπαιδευτικό Ταξίδι της IVης (ΝΟΜ, Ο, Ψ) Τάξης στην Περιοχή Ευθύνης του Δ΄ Σώματος Στρατού

Η Σχολή πραγματοποίησε εκπαιδευτικό ταξίδι στην XII Μ/Κ ΜΠ  και ΧVI Μ/Κ ΜΠ την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 με τη συμμετοχή της IVης (ΝΟΜ, Ο, Ψ) Τάξης. Οι μαθητές επισκέφθηκαν τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπου και ενημερώθηκαν για την αποστολή, το έργο και τις δραστηριότητες.

Τους Μαθητές συνόδευαν ο Διοικητής Σχολής Υπτγος Γεώργιος Ματζουράνης και συνοδοί Αξιωματικοί.