Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών Μηνός Μαρτίου

2019, Απρίλιος 1 - 1:59μμ

Η Σχολή κατά τον μήνα Μάρτιο, πραγματοποίησε σειρά προγραμματισμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκπαίδευσης των Μαθητών, όπως παρακάτω:

 

Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019, από Μαθητές της Ιης Τάξης.

 

Επίσκεψη – Ενημέρωση και κατάθεση στεφάνου στο ιστορικό Οχυρό Ρούπελ, το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019, από Μαθητές της ΙΙας Τάξης.