Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπόδησης Μαθητών ΣΣΑΣ 2020

2020, Φεβρουάριος 28 - 9:36πμ

Ανακοινώνεται οτι η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών Υπόδησης Μαθητών ΣΣΑΣ 2020 την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη Δευτερα 9 Μαρτιου , σύμφωνα και με τη συνημμένη Διακήρυξη.