Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα χωρων ΣΣΑΣ 2020

2019, Δεκέμβριος 6 - 5:55μμ

Συνοπτικός Διαγωνισμός  για την Ανάδειξη Μειοδότη-Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της ΣΣΑΣ με μέσα και Υλικά του Εργολάβο .